Värmepumpar för uppvärming av huset

Våra bostäder, våra hem är i behov av uppvärmning under årets kalla och kyliga dagar. Hur man värmde upp husen förr i tiden i jämförelse mot idag är annorlunda, inte bara teknikmässigt utan även miljö- och tankemässigt. Om vår planet, jorden skall kunna bestå och om våra barn skall ha en bra framtid med gröna områden, blå himmel och friska vattendrag gäller det att göra och tänka annorlunda.

När det gäller uppvärmning av hus, bostäder och kommersiella lokaler finns det idag bra och effektiva metoder, och ett av dem är användning av värmepumpar. Vad är då en värmepump? En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. En värmepump kan hämta värme från antingen marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften. Värmen distribueras därefter till bostaden med hjälp av ett vattenburet värmesystem, ventilationssystemet eller genom varmluft. Har huset en låg energiförbrukning är utomhusluft en bra värmekälla, har huset däremot en hög energiförbrukning då bör värmekällan vara mark, berg, grundvatten eller sjö. I eluppvärmda hus och vid riktigt goda förutsättningar kan värmepumpar minska elförbrukningen för värme och varmvatten med hela två tredjedelar.

Värmepumpar har många fördelar

Värmepumpar – fördelar och nackdelar

Värmepumpar har både för och nackdelar. Fördelarna är att driftkostnaderna är låga i jämförelse mot olja och el, värmepumpar kräver ingen eller väldigt lite underhåll, inga lokala utsläpp och de kräver väldigt lite arbetsinsats. Vad är då nackdelarna, ju värmepumpar kräver kunskap och kunnande när de skall sättas i drift. Detta betyder att man inte ska installera dem själv, om man inte har kunskapen. Värmepumpar är även dyra, men i jämförelse mot vad man får tillbaka kommer de med tiden att betala sig själva. De är dessutom beroende av el. Kom dock alltid ihåg att vid installation förvissa dig om att installatören är certifierad. Värm ditt hus med tanke och vilja.