Installation och service av värmepumpar

Oavsett hur bra utrustning eller modern teknik man än har så gäller det dock att ta hand om utrustningen, kolla till den och säkerställa att den mår bra och levererar som den ska. Värmepumpar är idag väldigt vanliga i svenska hem, de är miljövänliga och sparar energi, det gäller dock att inte glömma service. Tack vare service kommer värmepumpen att leva längre och generera en bra energibesparing. Många kanske ställer sig frågan men varför behöver en värmepump service jag har ju investerat i en dyr utrustning för att den skall klara av allt. Att en värmepump kräver lite underhåll är helt sant men smuts och damm har en tendens att leta sig in i alla utrymmen och vrån. Det gäller därmed att rengöra värmepumpen från smuts och en rengjord värmepump är lika bra som en ny värmepump.

Det gäller även att komma ihåg att service av en luft-vatten värmepump skiljer sig från servicen av en luft-luftvärmepump. Detta beror på att den värmen som värmer bostaden i det ena fallet kommer från ett vattenburet system och den andra kommer från utomhusluften. Luft-luftvärmepumpar kräver mer regelbunden service eftersom de filtrerar inomhusluften. Det gäller att rengöra filtren med någon veckas mellanrum.

Service ger din värmepump ny energi

Service och vad som ingår i det

Vid en service av din värmepump kommer de olika delarna i värmepumpen att kontrolleras. Den som utför servicen kommer att säkerställa att allt är i sin ordning. Om det skulle visa sig att komponenterna inte fungerar kommer åtgärder att vidtas. Vid en service är det alltid viktigt att kontakta kunnig och kompetent personal, det kan kosta lite men om någon okunnig arbetar med värmepumpen kan konsekvenserna bli större och dyrare. En del åtgärder kan man dock utföra själv som att rengöra filtret och det gäller endast att följa manualen som medföljer värmepumpen. Ta alltid hand om din bostad för då mår den som allra bäst.