Bergvärme som uppvärming

Vem kunde en dag tro att vi skulle kunna värma våra hem med värme från solenergi, värmepump och bergvärme. För många kanske ordet bergvärme låter främmande och oförståeligt, hur kan det finnas värme i berggrunden? Bergvärme är den värme som man kan utvinna från berggrunden, och som egentligen är solenergi och som förvaras i marken. För att komma år bergvärme är man tvungen att borra efter den, ett hål på cirka 150 till 250 meters djup, fram till det uppvärmda i berggrunden. Därefter tar man upp vattnet till en värmepump, som sen omvandlar det till värme som kan ledas in  i huset via element eller golvvärme.

För att få installera bergvärme i Stockholm måste man först och främst ansöka om tillstånd, och det gör man hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Se alltid till att planera och ansöka i god tid. När väl tillstånd finns då gäller det att anlita ett kompetent företag som kan utföra borrningen till bergvärmepumpen på ett bra och säkert sätt. Var alltid noga med att den du anlitar är certifierad borrare. Glöm inte att ställa krav på bland annat erfarenhet, kunnande och försäkringar.

Bergvärme en del av naturen

Bergvärme är ett långsiktigt val

Att investera i en bergvärmepump är en kostsam affär men hemmets värmekostnader kommer däremot att reduceras kraftigt, vilket långsiktigt kan betala tillbaka investeringskostnaden. Bergvärmepumpen kräver dessutom en väldigt liten arbetsinsats och är helt underhållsfri från sotning och bränsleförsörjning. Bergvärmepumpens energi består av solenergi som finns lagrad i marken, och som är en miljövänlig energikälla. Bergvärmepumpen avger en jämn temperatur hela året och för att inte slösa på energi under sommarhalvåret kan man använda bergvärmepumpens energi till att generera kyla istället för värme. Detta är ju helt fantastiskt, värme på vintern och kyla på sommaren. Fördelarna med bergvärme är många men det finns även nackdelar som missnöje att uppvärmningen inte är tillräckligt hög eller att det inte finns tillräckligt med varmvatten. Ett bra sätt att förhindra detta är att innan installation och borrning be installatören göra en korrekt bedömning över elförbrukningen i bostaden.